Помечено: Балыкооз

Балыкооз 1

Балыкооз

(XVIII-кылым) О, Теңири! Теңири! Асманды жасап көк кылган, Ар түрдүү жанды көп кылган. Устуну жок көк кылган, Урулуу жанды көп кылган. Жети кабат чер кылган, Жер үстүнө эл кылган. Элге пайда болсун деп, Булут,...
АЙТЫЛУУ БАЛЫК (БАЛЫКООЗ) 0

АЙТЫЛУУ БАЛЫК (БАЛЫКООЗ)

ХVIII кылымдын аягында сарыбагыш уруусунун чоңарык уругунан тарагандардын арасында ынтымак ыдырайт. Эл бийлегендердин зомбулугуна чыдай албаган Кумар баштаган үч атанын балдары айласы кетип, аргасы түгөнгөндө «Таарынсаң Таласка кет» болушуп, Таласка көчө качышат. Кумардын барган...