Помечено: балалык

Арт жагыма бир кылчайып карасам, олтурат кара бала китеп окуп… 0

Арт жагыма бир кылчайып карасам, олтурат кара бала китеп окуп…

Меценат - бул сөз акындарды, сүрөтчүлөрдү, жазуучуларды, композиторлорду жалпы эле искусствонун өнүгүп, өсүшүнө чоң салым кошкон байыркы Римдин бай адамынын атынан калган сөз экен. 17-18-кылымдарда орус искусствосуна Б.П.Шереметов, П.В. Третьяковдор меценат катары из салып...

Тууган жердин топурагы алтын 1

Тууган жердин топурагы алтын

Тумардай болгон жер киндиги Шекер айылын салаа-салаага бөлүнгөн Күркүрөө суусу өмүр артериясындай болуп аралап өтөт. Мына ошол Күркүрөө суусунун бир салаасы болгон Ыйманбек арыктын четинде тигилген боз үйдө, Чыкең көптөн бери келбей айылын сагынып...