Метки: Байзак баатыр

"2016-жылга чейин кыргыз үчүн кыйын мезгил болот" 0

"2016-жылга чейин кыргыз үчүн кыйын мезгил болот"

Кыргыздар таланттарга бай элбиз. Байыртадан нечендеген баатыр, инсандар чыккан жерибизден. Алардын бири Байзак баатыр болгон. Тарыхта ал жөнүндө көптөгөн маалыматтар бар, а бирок Байзактын алдын ала айтуучу олуялык касиети бар экенин көбү билбесе керек....