Помечено: Байас Турал

0

Арийлердин «түпкү ата журту» каер?

(Уландысы. Башы) Кандай болгон күндө да, жеке кызыкчылыктан жана сыймыктан илимий изилдөө жогору болуш керек. Менин айтайын дегеним, санжыралардын көпчүлүгү жана улуу «Манас» эпосунун маалыматы боюнча да, Угуз хан «түп ата», ал эми Кыргыз...

0

Арийлердин «түпкү ата журту» каер?

(Уландысы. Башы) Угуз каган менен Түрк атанын жери каер? Санжыраларда, Угуз кагандын жана Түрк атанын «ата журту» тууралу сөз болгондо, алардын жашаган жери Ысык - Көл өрөөнү экени айтылат. Мисалы, Рашид ад-дин жазган баянда...

0

Арийлердин «түпкү ата журту» каер?

Алгач «дүйнөлүк тарыхтын» сахнасында кандай элдер бар эле? Алар менен биздин ата-бабалардын кандай байланыштары болгон? Ушул улуу Туран аймагында эмне деген элдер жашашчу? Алар биздин ата-бабаларбы же кимдер эле? Эгер биздин ата-бабалар болсо, анда...

ЭЛДИ САНЖЫРА БИРИКТИРЕТ 0

ЭЛДИ САНЖЫРА БИРИКТИРЕТ

Эмне үчүн биз бүгүн ушул маселени көтөрүп жатабыз? Эмне үчүн кайра "уруулук түзүлүштү" калыбына келтириш керек" деп эсептейбиз? Ал бизге эмне берет? Кээ бирөөлөр айткандай "бул артка феодализмге кетүүбү" же биз далилдөөгө аракет кылгандай...