Помечено: Баглан

Баглан 0

Баглан

Баглан козу - куйруктуу козу. "Аткарып элдин буйругун, Аскадан кармап туйгунун. Бооруна кошуп чайнасак, Баглан козу куйругун."