Помечено: Б.Солтоноев

Турпанга качкан эл 0

Турпанга качкан эл

Кыргыздын чыгаан, кыраан уулдарынын бири кеменгер Жусуп менен 1938-жылы Сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп жашырылган улуттун тунгуч жазма тарыхчысы Белек Солтоноев мындан туура 95 жыл мурдакы 1916-жылкы кандуу окуяларды мындайча жазып калтырган экен.

Белек Солтоноев кыргыздын алгачкы этнографы 1

Белек Солтоноев кыргыздын алгачкы этнографы

Тарыхый иликтөөлөрдө кыргыздар Азия мейкининде көөнө замандан бери жашоо кечирген, жоокер мүнөз эл экендиги аныкталганы менен уңгусуна уютку болгон өзөгү эпикалык чыгармалар менен санжыралык табышмактарга катылган элдин тарыхын илимий нукка түшүрүү бүгүнкү күнгө чейин...