Помечено: Ат

0

Атың барда – жер тааны!

Жакында кыргыз жылкысына арналган “Тоолуу Кыргызстандын тулпарлары” аттуу түстүү китеп орус тилинде жарык көрдү. Китепти түзүү идеясы КРнын Жогорку Кеңешинин депутаты, саясый илимдердин доктору Каныбек Иманалиевге, “Улут жүзү” фондунун президенти Рустам Мамановго жана Өкмөттүн...

Мыкты күлүктөр тарыхта жашап келет... 0

Мыкты күлүктөр тарыхта жашап келет...

"Жакшы ат бир камчы, жаман ат миң камчы", "Жылкы, жылкы, жылкыдыр, жылкы элдин мүлкүдүр", "Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны", "Ат - адамдын канаты" дешет кыргыздар. Байыркы убактарда бир ат үчүн кызынан,...

Сыдыктын күлүктөрү 0

Сыдыктын күлүктөрү

Улуу Жибек жолунун боюнда 30-чакырымда миллионер чарбаны, асыл-тукум жылкыларды эң алгачкы уюштурган, Социалисттик Эмгектин Баатыры Кочкорбай уулу Исактын колодон тургузулган эстелиги жана анын өмүр жолун сүрөттөгөн мемориалдык үй-музейи бар. “Бул үй-музейинде күлүктөрдүн даанышмандары Сыдык...

Ат - адамдын канаты 0

Ат - адамдын канаты

Кыргыз элинин өткөн турмушунда тулпар аттардын мааниси чоң болгондугун танууга болбойт. Кыргыздын байыркы эпосторундагы баатырларынын өмүрү алардын минген тулпарлары менен тыгыз байланыштуу болгону бизге жакшы белгилүү. Ат чабыш Кыргыз элинде: "Тулпар - тушунда, күлүк...