Помечено: ашкана

Кыргыз ашканасы 0

Кыргыз ашканасы

Кыргыз ашканасында илгертен башка тамактар менен бирге эле биринчи деп аталган топтун да өзүнүн ээлеген өзгөчө орду бар. "Эгер баш тартуу кылбасаң, конокко кой сойдум дебе" дейт кыргыз. Анын сыңарындай, ар кандай сыйлуу конокко...