Помечено: Арстанбек Буйлаш уулу

0

Асылбек МАРАТОВ, төкмө акын: “Арстанбек Буйлаш уулу менин бешинчи атам”

– Саламатсыңбы, Асылбек? Өз заманында “булбул акын” аталган, издеп барып Жеңижоктой акындар бата алган, кыргыздын залкар төкмө акыны жана ойчулу, чоң комузчу, күүчү, обончу, «Замана” агымынын эң ири өкүлдөрүнүн бири Арстанбек Буйлаш уулунун урпагы,...

0

Арстанбек акындын алп саптары тасмада

Кыргыз маданиятынын тарыхында алгачкы жолу көлөмдүү терменин негизинде тасма жаралды. ХIХ кылымда жашап өткөн ойчул, философ, комузчу, төкмө акын, «замана» агымынын эң ири өкүлдөрүнүн бири Арстанбек Буйлаш уулунун кылымдар бою басылып келген санат саптарынын...

0

Арстанбектин “Тар заман” обону

Кыргыз элинин байыртан берки улуттук рухий маданиятынын өсүп-өнүгүүсүнө, калыптануусуна, өркүндөөсүнө өтө баалуу жана зор салымды кошуп келе жаткан инсандардын катарынан, чындыгында, эң маанилүү жана көрүнүктүү орунду элибиздин атам - заманында ойлоп тапкан оозеки синкреттүү...

0

Таланты таш жарган даанышман

Илгери өткөн заманда Көлдүн тескей өрөөнүндө тынымсейит уруусунун бир журтуна Буйлаш бий башчылык кылып турган экен. Мал-журту, бала-бакырасы тамыр жайып, аброю артып, бакубатчылыкта бийлеп турган журтун. Күндөрдүн биринде айылына айтылуу Санчы сынчы келип, сынап...

Арстанбек комузчу 0

Арстанбек комузчу

Асан Кайбылда уулунун "Кыргыз күүлөрү: иликтөөлөр, ойлор, пикирлер" деген эки томдук китеби Борбордук Азия Университетинин каржылоосу жана аталган университеттин илимий изилдөөчүсү Элмира Көчүмкүлованын демилгеси менен жарыкка чыккан. Анда аты айтып тургандай күүлөргө ойлор, пикирлер...

Тарыхты өзгөрткөн тагдырлар: ырчы Арстанбек 0

Тарыхты өзгөрткөн тагдырлар: ырчы Арстанбек

Артымда атымды айтаар заман болсун... Толубай сынчы Кылым карыткан кыргыз тарыхында аты аңыз болуп айтылып, бирок жараткан чыгармалары жарым-жартылай гана сакталган же дээрлик сакталбай калган ак таңдай акындар, жез таңдай чечендер, атагы таш жарган...

Арстанбек Буйлаш уулу (1840-1882) 0

Арстанбек Буйлаш уулу (1840-1882)

Тар Заман Карылардан кеп уктук, Уламадан сөз уктук. Ошондо орус чыгат дечү эле, Миң үйлүүгө баш болуп Болуш чыгат дечү эле. Буйрук менен кондурган Конуш чыгат дечү эле. Ушу заман тар заман, Азуулуга бар...