Помечено: Аль-Фараби

Аль-Фараби 0

Аль-Фараби

Чыгыштын улуу ойчулдарынын бири - Аль-Фараби 870-жылы Түркстандын Отрар калаасында жарык дүйнөгө келген. Толук ысымы Абу Насир Мухаммад Ибн Тархан аль-Фараби. Ошол доордо Отрар калаасы арабча Фараби аталгандыктан улуу ойчулдун аты да ушул шаардын...