Помечено: Аксакал

Ойноок балалык, боз улан кез, жигиттик курак, карылык 0

Ойноок балалык, боз улан кез, жигиттик курак, карылык

Ойноок балалык, боз улан кез, жигиттик курак, карылык. Булардын ар биринин өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү азыркы маалыматтык технологиялардын заманында баштагыдай болбой башкача абалда экендиги мыйзам ченемдүүлүкпү же адашуубу, ааламдашуунун аргасыздыктарыбы же руханий кризиспи, кандайдыр бир...