Помечено: Ахмед Серахси

Өзгөндө ислам аалымы Ахмед Серахсинин күмбөзү 0

Өзгөндө ислам аалымы Ахмед Серахсинин күмбөзү

Серахси Өзгөндө 14 жыл зынданда жатып, оозеки шакиртерине айтып берип, ислам маданияты, филоссофиясы, адам укугу туралуу 30 томдук китеп жазган дейт окмуштуулар. Кыргызстандын Өзгөн аймагында биздин замандын 11-кылымында жашап өткөн түрк-ислам дүйнөсүнө белгилүү укукчу...