Помечено: Адеп

Бабалардан осуят 0

Бабалардан осуят

Кыргыздар байыртадан эле жаштарды өзүнө-өзү талап кое билүүгө көнүктүргөн. Убаданы аткарбоо, көпчүлүктү көзгө илбөө, убадалашкан мезгилден кечигип келүүнү ж.б. айыптаган. Бул азыр илимдин тилинде этика деп аталат. Анда эл ичинен чогулткан адептерге кулак салалы.

Абдыкерим Муратов Адеп сабагы 0

Абдыкерим Муратов Адеп сабагы

18-сабак: Акыл-парасаттуу болуу адеби Ааламды башкарган да, адамзатты ушул күнгө алып келген да - бул акыл-парасат. Акылдуу адамдар, эстүү инсандар ар дайым ардакталып, алар тууралуу кеп-сөздөр айтылып, арзабасы атадан балага даңазаланып келет.

Адеп сабагы 0

Адеп сабагы

"Кыргызча-түркчө" сайтында "Адеп сабагын" таап алдык. Андагы сабактар, биздин пикирде, адамды кош көңүл калтырбайт. КМБ

5-сабак: Ата – кербен 0

5-сабак: Ата – кербен

Ата деген - башталыш. Деңиз суусу дарыядан, дарыя булактан башталгандай сен атадан башталгансың. Сен - атаңдын уландысысың. Сени жаратуучу - атаң. Атаң болбосо сен болмок эмессиң, демек, сенин мал-мүлкүң, үй-бүлөң, тапкан-тышыганың да атаңдан башталат....