Помечено: А.Жантемиров

0

"Сүйгөнүм"

Кыргызда обончулук деген түшүнүк өзгөчө орунду ээлейт. Калкыбыз ырга, күүгө өтө жакын. Ошондуктан обончу менен комузчуну калкыбыз кадырлап, сый-урматка бөлөп келген. Эч кандай музыкалык билими болбой туруп эле симфонияга тете күүлөрдү же ария, романстарга...