Помечено: А.Татевосян

0

Анаит Татевосян

1979-жылы 7-августта Ереван шаарында туулган. Азыркы армян адабияттынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири, акын-котормочу. Учурда Армян-Славян университетинин филология факультетинде эмгектенет.   Ырлары * * * Бул жерде мен ушинтип миң жылдарды карытам, Меймандарды узатып, таңды тосом,...