Метки: А.Сарманбетов

0

Айдарбек Сарманбетов. «Кыраан»

(аңгеме) Күмүш мөңгүлөрү күнгө чагылыша жалтырап, ала булутка тумандаган чокулары көк челе шаңкайган касиеттүү Ала-Тоо. Этегинде ыйыктыгы андан кем эмес, алпейим чалкыган көпкөк Ысык-Көл. Бийиктен караганда ал, токойлуу тоолор менен кемерленип, Күндүн жалтыр нуруна...

0

Айдарбек Сарманбетов. “Сетер”

(аңгеме) Адан кажылдаган катуу үндөн капыс ойгонуп кетти. Атасы менен апасы  таң азандан адатынча бири-бирин кажыша башташкан экен. Күнүгө ушул. Көкөйгө көк талкандай тийип бүттү. Мына, бүгүн да атасы күңкүлдөп актанып, энеси албууттанып жатыптыр:...

0

Айдарбек Сарманбетов. “Чыңгызхан”

(повесть) “Каргыш – жебеден курч, укум-тукумга жете көзөп өтөт”. Монгол ылакабы. Каргыш – Уу, наалаты сага, Темучин! – деп, мүшкүл-күйүттөн өзөгү түтөгөн аялдын ачуу чаңырыгынан Чыңгызхан алкынган ак боз атынын чылбырын булка тартып аярлай...

0

Айдарбек Сарманбетов. “Тентимиш”

(аңгеме) Алаамат башталар алдында дүйнө саамга мемирей түшөт деген чын. Анынсыңары, дүйнөсү түгөл ишинен чыккан Турат жазгы таза абадан жутуп, бой жаза жөө баскысы келгенинен машинасын бейгам кетирип жиберип, үйгө, Темир жол бекети тарапка...

0

Айдарбек Сарманбетов. “Көл периси”

(аңгеме) Бакубат түндөрдө энеси жамактап айткандан, Субан муюп уккандан жадабас уламыш бар. Ал, бала кезинен эле Субандын жан дүйнөсүнүн тереңине мухитке чөккөн акак сымал төнүп калган. Күнүбү, түнүбү, үйүндө же иштеби... дайыма эсинде, караңгыдагы...

0

Айдарбек Сарманбетов. “Картачы”

(аңгеме) - Бу, Айдүштү Амангелди менен карта ойнотуш керек экен,- деп калды капысынан Сапар авам, картаны шыпылдата таратып жатып.- Деле мактанганы өтүп кетти, ошонун... - Чын эле,- деп, аны дароо коштой кетти Капар авам,-...

0

А.Сарманбетов. “Кара шаршемби”

(аңгеме) Бул жолу да мурдагыларынан эч айырмасыз, кадимки жазгы таңдардын бири ак мөңгүлүү, алп тоолордун артынан шашылбай агарып, атып келатты. Анын бүгүнкүсү өзгөчө, тарыхий болорун ким билиптир?! Эч ким  күтүп, боолгогон эмес. Күнчыгыш, дегеле...

0

А.Сарманбетов. “Баатыр-Таш баяны”

(аңгеме) - Чоң ата, биздин баба-буваларыбыз ким, кандай адамдар болгон? - Элим деген эрлери көп... өз менен өзгөлөрдүн кадырына жете билген өтөлгөлүү баатырлар чыккан экен... - А сиз, элиңиз үчүн эмне кылдыңыз? - ...?!...

0

А.Сарманбетов. “Бакталаш»

(аңгеме) - Ата! Биздин бакты кыйып жатат! Тиги… бу… Акмат!..- деп, кичүү небереси анталаңдай үйгө жүгүрүп кирип күтүүсүз жерден калайман салып жиберди. Төрдөгү көрпө төшөктө жамбаштай жатып, бейкапар китеп окуп аткан Бектур карыя баш-аягы...

0

А.Сарманбектов. "Айбанталаадагы адам"

(аңгеме) Замандаш агам Эсенбек Абдрасуловго арнаймын Адам баласыбы, же айбаны болобу, канчалык карек чаргытып караса да көз курчу акыр-чегине чейин толук камтый алгыс казактардын даркан талаасы тээ, алыстан кылайып чыккан күндүн кыйгач тийген алсыз...