Помечено: А.Сакыбаева

Аскер Сакыбаева: Мен сагынган китеп же ыйлаткан "Анна Каренина" 0

Аскер Сакыбаева: Мен сагынган китеп же ыйлаткан "Анна Каренина"

Адам өз өмүрүндө китептен алган катуу таасирлерин өмүр бою эсинен чыгарбайт эмеспи. Бала кезде катуу таасир калтырган китептер дале эсимде. Ч. Айтматовдун "Жамийласы", Жан Грандьенин "Чыгаан капитаны", К. Жантөшевдин "Каныбеги", А. Стамовдун "Нөшөрдөн кийини",...