Помечено: А.Керенский

0

1916-жыл: Керенский жана кыргыздар

Улуу акын жана драматург Жусуп Турусбековдун кыргыз жери тууралуу минтип жазганы бар: “Мына бул жер – өткөн кордук элеси, Мына бул жер – муңдуулардын энеси”. Ырасында эле кылым карыткан кыргыз жери эмне деген гана...