Помечено: А.Кадыров

Билинбес бийиктик 0

Билинбес бийиктик

Ээ дүйнө десең, өмүрдө өксүктөр, толкуп-ташкан учурлар, бир максатты көздөп кө­шөрө олтурган кездерди айтасыңбы, анын баары күрөш белем. Өмүрүмдө күрөш майданына тикелей кирбегеним менен чет-бучкактап жүрдүк. Тээ, Улуу Ата Мекендик согуш маалында орукта бой...