Помечено: А.Көкөева

"Сүйөм сени, айтып бар аялыңа" 0

"Сүйөм сени, айтып бар аялыңа"

Жаштар поэзиясында өз орду, салмагы бар Айсулуу Көкөева бурганактуу ыр саптары менен поэзия күйөрмандарына белгилүү. Акын кызыбыз жөнүндө кеп кылаарда ушул орто муундун же ары эмес, же бери эмес арасат заманы, капылет жашоо өзгөрүп,...