Помечено: А.Блок

Александр Блок 0

Александр Блок

* * * Бак-дарактар бүрүндө, Жамынган жаздын жамалын. Кездешсек дагы түнүндө, Өзүңдү келчү карагым. Нурлары күндүн төгүлө, Көлчүккө келип чагылат. Түшүмдө дагы, өңүмдө, Жүрөгүм сени сагынат. Жаштыгым жеңип кылымды, Чагылдырган күзгүнү. Албууттанган ырымды, Алар...