Помечено: А.Арзиев

Алайлык экинчи Алыкул 0

Алайлык экинчи Алыкул

Былтыр Сооронбай Жусуевден кат келиптир. Анын артынан папке, анын ичинде машинкеге басылган ырлар келди. Сокеме чалдым, папкенин акыбетин билейин деп. Акын менен көпкө сүйлөштүм. Анан акырында папкедеги ырлар алайлык акын Абдиламит Арзиевге таандык экенин...