Помечено: А.Акматалаиев

Абдылдажан Акматалиев: "Манас" саясаттын көлөкөсүндө калбашы керек? 0

Абдылдажан Акматалиев: "Манас" саясаттын көлөкөсүндө калбашы керек?

- Кийинки кездерде "Манас" эпосунун текстерин жаш манасчылардан эмне үчүн Улуттук илимдер академиясы жазып албайт деген суроолор пайда болуп жатат. Бул боюнча араекет жасап жатасыздарбы? - Түшүндүрүп кетейин, совет учурунда манасчылардын жазып алуу үчүн...