Помечено: А.Абдылдаев

0

Айбек Абдылдаев: «От кечкен отуз күн...»

(аңгеме) Күндүн көзүн көрбөй калышы мүмкүн эле... Алеппонун будуң-чаң түшкөн көчөсүндө алаңдап чуркап баратып, кылайып чыгып келе жаткан күнгө көзү чагылышты. Колун күндөн калкалап тура калды. Талкаланган, ураган, жер менен жексен болгон имараттарга күн...