Помечено: 40 чоро

Чоролордун ат жүрүшү 0

Чоролордун ат жүрүшү

Биз, кыргыз чоролору, буга чейин да элдин ынтымагын, мекен алдында жеке жоопкерчилигин бекемдөө иретинде тарыхыбызга кайрылып, Манас атабыз төрөлгөн Тоолуу Алтайга, бабаларыбыз, олуяларыбыз баскан ыйык мазарларга барып, жараткандан тиленген элек.