Кыргыздар

ООГАНДА. ПАМИРДЕ

Ооганстандагы кыргыздар

Оогандык кыргыздар (видео)

Памирлик кыргыздар

Тажикстандагы кыргыздар

Памир кыргыздарынын этно-маданий тарыхы

“Айланайындар, Кыргызстанга көчүрүп кеткилечи!”

Жок дегенде балдарыбызды Кыргызстанга алып кеткиле деп суранышууда

Памир анклав болсун! 

Чaй жaнa пaмир кыргыздaрынын тaмaк-aш систeмaсы

 

КЫТАЙДА

Фуюй кыргыздары

Тарбагатайлык кыргыздар

Тарбагатай кыргыздары эне тилин үйрөнүшөт

Кытайлык кыргыздардын каада-салттары

Кытайлык кыргыздар жөнүндө жалпы маалымат (Ак-Тилек сайтынан)

Тынч океандын жанында жашаган кыргыздар

Кыйлоңжыяңдык кыргыздар

Кытайлык кыргыздар Ала-Тоодо

Кытайлык кыргыздардын манасчылары

Бабалар байырлаган жерге сапар

Кытайга сапар

Гүлзат Абдалиева: Кытайдагы фу-йу кыргыздары жоголуп бараткан улут катары эсептелинет

Алтын мөөрлүү Тарбагатай кыргыздары

Фу-йү кыргыздары

“Тибеттик кыргыздарда кайнене болочок келинин өзү багат”

Этникалык кыргыздардын эң көбү Өзбекстан менен Кытайда жашайт

 

ТҮРКИЯДА

Түркиялык кыргыздар ("Ак-Тилек сайтынан")

Айбек Сарыгулов, Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси: «Түркияда кыргыздардын каада-салтына суктанышат»

Эски кыргызчада сүйлөгөн Ван кыргыздары


КАЗАКСТАНДА

Казакстандагы кыргыз боордоштор…

Казакстандагы кыргыздардын сайты


БАШКА АЙМАКТАРДА

Башкырлардын Кыргыз уруусу

Бейшенбек Муканбетов, Татар республикасындагы улуттук маданият жана ынтымак уюмунун төрагасы: «Татарлар башка улуттарга караганда кыргыздарды баалашат»

Бириккен Араб Эмиратында Kyrgyz Clubдын өкүлчүлүгү иштей баштады

Дүйнө жүзүндөгү Кыргыздар (Ак Тилек сайтында)

 

ТАРЫХ

“Кыргызстандын тарыхы – күбөлөрдүн көзү менен” (ХХ кылымдын башы) (pdf түрүндө)

Кочкор өрөөнүндөгү аламат же Суяб шаарынын жок болуп кетиши

Арийлердин «түпкү ата журту» каер? (Байас Турал, 1-макала)

Арийлердин «түпкү ата журту» каер?  (Байас Турал, 2-макала)

Арийлердин «түпкү ата журту» каер?  (Байас Турал, 3-макала)

А.Бернштам. “Кыргыздардын пайда болушу, алгачкы маалыматтар”

Кемигинде да, керкисинде да бар (Үркүн тууралуу)

Жусуп жана 1916-жыл

Жусуп Абдыракманов: «Бир жуп көлөч үчүн кыргыз тайлактуу төө, жылкы берген»

1916-жылы кыргыздар аз жерден кырылып кете жаздаган

Турпанга качкан эл

Үркүн. 1916. Сөөгү талаада чачылган кыргыз…

Кыргыз элчилеринин Бейжинге барышы

Төө-Таш сүрөт жазмасы

Таластан табылган таш бетиндеги байыркы кыргыз жазууларынын окулушу

Орхон-Енисей жазуулары кимдики?

Кочкордогу Тибет жазуусу

Төрөгелди баатырдын жазма ташы

Жайсаң

Датка эненин өз түспөлү кайда?

Курманжан – буйуртма тарых курмандыгыбы?

“Белимди бекем буусамбы, бегим…”

Датканын сүрөтүнүн сыры

КУРМАНЖАН ДАТКА

Кылым карыткан Курманжан датка

Зыйнат – Таластан чыккан даткайым

Көкөтай керээзи

Тайлак баатыр

САРЫМСАК ДАТКА

Кочкор-Башы тууралуу кайчы маектер

Кыргыз эли менен Түрк (ТҮРҮК) элдеринин ортосундагы байланыш

Байыркы кыргыз алтындары

КӨК АСАБА

«Кыргыздардын аскердик мурасы» презентациясы

Жолой менен Кошойдун күрөшү

Мөөркан жана анын айрым варианттары

Байыркы Барсхан шаары тууралуу баян

Кошой-коргон коргоого муктаж

БУРУЛЧА – эркиндиктин символу

Манас менен Чыңгыз хандын ортосундагы байланыш

Базыл баатырга – 300 жыл

Кыргыздын 7 кереметинин бири – ӨЗГӨН МУНАРАСЫ

Балыкооздун санжырасы

Калыгул Бай уулу жөнүндө

Ормон хан жана Калыгул

Шамен

XI кылым. Византия империясындагы согуш. Кыргыз баатырлары

Түркиядагы «Кыргыз күмбөзү»

Чонду ырчы (Сары ырчы): Жакшысыз калса эл карып, /Аялсыз калса эр карып

БАТКЕНДИН БАЙЫРКЫСЫ ТУУРАЛУУ ТАРЫХЫЙ МААЛЫМАТТАР

Махмуд Барсханий «Диван-и лугат ат-түрк» китебин буйуртма менен жазган беле?

Эки тагдыр:Молдо Кылыч жана Тазабек Саманчин

Кыргыздын сол канатынын, кытай уруусунун санжыра тарыхы

XIX-кылымдагы кыргыздардын сүрөттөрү

Адилеттикти аздектеген Мойт аке

МАНАП БИЙ

С. Кайыпов: Осмон түрктөрү Орто Азиядан чыккан

Улукбектин санжырасы (1)

Улукбектин санжырасы (2)

Аксай, Арпа жөнүндө бабалардын жомогу

Тилекматтын түпкү насили ким болгон?

Кыргызда биринчи Элчи Аял ким болгон?

Эне сай кыргыз календарын колдонсок…

XIX кылымдын аягы. «Памир маселесинин» келип чыгышы жана анын чечилиши. Памир үчүн Орусия империясы менен Англиянын ортосундагы күрөш

Кытайдагы кыргыз окумуштуусунун “кыргыз” деген улут атынын этимологиясы боюнча макаласы

Инсандын бейити такталды

Бурана

Изат БЕЛЕКОВА: Кыргыз элинин Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы күрөшү жана өз алдынча мамлекет түзүү аракеттери

Бишкек баатыр баяны

«2016-жылга чейин кыргыз үчүн кыйын мезгил болот»

Жусуп Абдрахманов

«Кыргыз», «Таш кыргыз», «Чоң кыргыз», «Бурут»… жөнүндө

Кезегинде Жусуп Абдырахманов Сталинге да эскертүү бере алган

Кыргыздын улуу жомокчулары

Элдик педагогикага карай… арткабы?

Манас кантип хан болгон?

Ооба, ал байыркы кыргыз жазуулары!

Улуу кыргыз каганаты

Т.Акеров, тарых илимдеринин кандидаты: ДНК изилдөөлөрү кыргыздардын канында 63% европеоиддик ген бар экендигин аныктады