Рубрика: Адабий сынак

0

Махабат Алымбекова: Калемгерге кат

Махабат Алымбекова Конкурстук чыгармалардан улам келип чыккан ой Кыргыз маданият борбору (КМБ) уюштурган проза жана поэзия багытындагы чыгармалар үчүн сынак 2021- жылдын 7-июлунда  старт алып, декабрь айынын баш ченинде жыйынтыкталып жатат. Сынактын тартиби боюнча,...

0

Азамат Омош: "Кийим"аттуу аңгеме тууралуу азыноолак кеп

Азамат Омоштун "Кийим" тууралуу пикири КМБ сайтындагы конкурска келген аңгемелердин ичинен "Кийим" өзгөчө талкуу болду окшойт. Келгиле, окуяны кыскача эстеп алалы. Баары кокус эле башталат. Көз алдыбызда санаксыз кийимдерин чачып алып, "көз көрсөткөнү" жөнөп...

0

Залкарбек Назарматовдун "Кептеркана" тууралуу пикири

КМБ сайтындагы адабий конкурсу, "Кептеркана" аңгемеси тууралуу кеп Биз конкурс дегенде эң ириде өз калеминин күчүнө ишенген, конкурстук байгени жеңип алууга ашыккан авторлорду ойлойбуз. Ал эми калган жоон топ калемгерлер бир катар жабык конкурстарда...

0

Махабат Алымбекованын Адабий сынакка келген айрым чыгармаларга пикири

 Махабат Алымбекованын Адабий сынакка келген айрым чыгармаларга пикири Күчүк (аңгеме) Күчүк аңгемеси тууралуу Мага негизи күчүктүн,мышыктын турмушуна тереңден үңүлүп карагысы келген адамдар жагат,урматтайм жана сыйлайм мындай адамдарды...Болбосо,күчүк,мышык түгүл өз турмушуна,жакындары менен балдарынын турмушуна деле тереңден...

0

Адабий сынак 54 Поэма

54 ЖООМАРТ (поэма) 1.Кетмен-Төбө Тезирээк ырга салайын, Теңдешсиз Кетмен-Төбөнү. Дүрбүдөн сени карайын, Дүйнөнүн өскөн өрөөнү. Ааламда сендей аймак жок, Айландым татым тузуңдан. Албетте, мындай ардак жок, Атырдан артык жытыңдан! Жаңыртып салам айтамын, Жагымдуу салкын...

1

Адабий сынак 53 Ыр

53 КЫЗЖИБЕК Кызжибек деген атыңдан, Кырк ѳрүм кундуз чачыңдан. Кылыгың жанга жагымдуу, Кызга бир бүтпѳс затыңдан. Кыргызда чыкпас сенчелик, Кызыл гүл сенсиң ачылган. ……………………………………………. Ѳзүңсүң кыздын жибеги, Ѳзүңсүң кыздын чүрѳгү. Ѳзүңѳ даап баралбай, Ѳрттѳнгѳн...

0

Адабий сынак 52 Аңгеме

52 КИЙИМ (аңгеме) Кийимдерин чачып салган. Бир жакка барарда толгон-токой кийимден эч нерсе таппай калат. Бул көйнөгүн кийейин десе бутундагысына жарашпайт. Тигинисин кийейин десе кыска, мунусу узун... А буга сырт кийими ылайык келбейт. Айтор...

0

Адабий сынак 51 Ыр

51 ТУМАН Айланамды бүтүндөй каптап туман, Көз тунарып, көрүнбөс жолдо турам. Кирдеп барат көөдөнүм күндөн-күнгө, Деги билбейм, тазарып качан тунам. Турмуш жолдо баратам камчыланып, Туш тарапка чачылдым жартыланып. Караңгылык каптоодо эмнегедир, Бара жаткан түз...

0

Адабий сынак 50 Ыр

50 Мекеним Кооздугуң көз талдырган өзгөчө, Кашка сууң,мөлтүр аккан булагың. Куштар болом алыстасам көргөнгө, Качан келсем дайым жылуу кучагың. Бийигиңден сугум артат көркүңө, Бактым толуп куштарланып турамын. Баары түгөл токой-чер төрүңдө, Бугу,марал,илбирс,аюу,уларың. Тамшандырган көргөн...

0

Адабий сынак 49 Аңгеме

49 Түн Түн... Асманда жымыңдаган жылдыздар. Айыл ичи тынч. Арсылдап үргөн иттердин гана үнү угулат. Бир ит үрсө экинчиси да кошулат. Ошентип отуруп көптөн кийин алардын да үнү басаңдагансыйт. Жай мезгили болгондуктан шамал же...