69 Результаты поиска

Для запроса "Касаболотов".
0

Ж. Касаболотов: "СҮРӨТ"

Жылдар өтүп, сүрөтүңдү көз көрдү. Жыйнай албай отурамын, сөздөрдү. Мен өзгөрдүм. Сен өзгөрдүң. Ал тургай Мезгил өзү таанылгыстай өзгөрдү. Даңгыр жолдор аябаптыр, эч кимди. Далай жолу таңдар атып, кеч кирди. Жүзүң тааныш, күлкүң ынак......

0

Ж.Касаболотов. Ли Бонун Ай менен арак ичкен ырына карата кыргызча нукта жиреме

Ар нерсени көрөсүң, Алыс сапар жөнөсөң. Арак ичтик үчөөбүз Ай, мен жана көлөкөм. Издешпестен табыштык, Ичкиликтен алыштык. Ысык-ынак сырдашып, Ыстаканды кагыштык. Жарык кылып дүйнөнү, Жаштар экен сүйгөнү, Ай жарыктык тамагын, Аста кырып сүйлөдү. "Бирде...

0

Жыргалбек Касаболотов. “КЫРГЫЗ УУЛУНА”

Тагдырың бар, Теңирдин колундагы, Ташый турган жүгүң көп, жонуңдагы. Айланайын ак калпак кыргыз уулу! Азгырыктан сак болгун, жолуңдагы. Бүлбүлдөгөн чырактай Чыңгызы бар Бүт дүйнөнүн бир гана кыргызы бар. Баркыңды бил! Алдыңды, артыңды бил! Баары...

0

Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ыры

ТҮШ Күрпүлдөп күчтү сынашып, Күүлөнүп кубат үрөшүп, Улгайган устат экөөбүз Удургуп кеттик күрөшүп. Аянбай калдым жанымды Алдырбаш үчүн намысым. Акыры жерге тийгиздим Аярлап анын далысын. Сыймыгым ашып турса да Сый жолу менен кыргыздын Колтуктан...

0

Баарлашуу. Таасирленүү. Жапон хоккусу. Сергей Есенин, Олжобай Шакир жана Жыргалбек Касаболотов.

Жапондордун адабияты, маданияты менен тааныштыгы жок адам алардын 3 сап түрүндөгү хокку ырларын окуганда бир кызык абалда болушу мүмкүн. Болгону 3 кыска сап. Кичинекей бир көрүнүштүн, абалдын, ой-толгоолордун, болгондо да алардын бир бучкагынын, өңүтүнүн...

0

Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ырларынан

КАПАС Эркимдин эркин демин тумчуктуруп Эртеңки таң шооласын жылчык кылып, Сыйынан сырлары көп ушул дүйнө Сынайт ээ, кол башындай чымчык кылып? Чыйрыгып, чырак өчпөй үшүп турат, Чындыгым чыкпай, ичте бышып турат. Чыйралып, канат-бутак жаяр...

Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ырлары 1

Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ырлары

ТЫГЫН Кандай гана бурулуш! Кадам сайын курулуш... Шаар ичи бытылдап Шашкан сайын тыгылыш. Өйдө-төмөн жанашып, Өчөгүшө карашып, Өтөт автоунаалар Өмүрүңдү талашып. Тогуз жолдун уюлу - Токсон багыт туюгу. Курсагынын кулубу, Кумурсканын уюгу? Машинелер көп...

Ж.Касаболотов. МЕЗГИЛ 0

Ж.Касаболотов. МЕЗГИЛ

Ай-жылдар аздан-аздан чубап келди. Аралап чачтарыма бубак келди. Кыздарга ыр арнаган мезгил бүтүп, Кыздарды ыр жаздырган убак келди. Ордунан доор алмашып, агым өттү. Ортосун кең турмуштун жарып өттү. Ойлонуп алды-артымды байкаганча Ошентип орто өмүрдүн...

Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ырлары 2

Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ырлары

Жыргалбек Касаболотов аз бирок саз жазат. Бир баштаганда Манас айткан манасчылардай токтоно албай, толкуп, буркан-шаркан түшүп укмуш ыр саптарын жарата алган бул акын үчүн мындай сапат, менимче, жакшы сапат. Бул өзүн баалай билгендик, поэзияны...

Нарсулуу Гургубаева менен Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ырларынан 0

Нарсулуу Гургубаева менен Жыргалбек Касаболотовдун жаңы ырларынан

* * * Жашалбаган жашоо кандай таттуу да, Ыйланбаган көз жаш кандай таптаза… Адам таппай жакшылыгын айтууга, Балким, мага эртең бирөө кат жазат… Узун жазат, шашпай жазат… Жүрөктөн, Сурайт менин ден соолугум, абалым. Жооп...