Архив по месяцам: Ноябрь 2021

0

Адабий сынак 54 Поэма

54 ЖООМАРТ (поэма) 1.Кетмен-Төбө Тезирээк ырга салайын, Теңдешсиз Кетмен-Төбөнү. Дүрбүдөн сени карайын, Дүйнөнүн өскөн өрөөнү. Ааламда сендей аймак жок, Айландым татым тузуңдан. Албетте, мындай ардак жок, Атырдан артык жытыңдан! Жаңыртып салам айтамын, Жагымдуу салкын...

1

Адабий сынак 53 Ыр

53 КЫЗЖИБЕК Кызжибек деген атыңдан, Кырк ѳрүм кундуз чачыңдан. Кылыгың жанга жагымдуу, Кызга бир бүтпѳс затыңдан. Кыргызда чыкпас сенчелик, Кызыл гүл сенсиң ачылган. ……………………………………………. Ѳзүңсүң кыздын жибеги, Ѳзүңсүң кыздын чүрѳгү. Ѳзүңѳ даап баралбай, Ѳрттѳнгѳн...

0

Адабий сынак 52 Аңгеме

52 КИЙИМ (аңгеме) Кийимдерин чачып салган. Бир жакка барарда толгон-токой кийимден эч нерсе таппай калат. Бул көйнөгүн кийейин десе бутундагысына жарашпайт. Тигинисин кийейин десе кыска, мунусу узун... А буга сырт кийими ылайык келбейт. Айтор...

0

Адабий сынак 51 Ыр

51 ТУМАН Айланамды бүтүндөй каптап туман, Көз тунарып, көрүнбөс жолдо турам. Кирдеп барат көөдөнүм күндөн-күнгө, Деги билбейм, тазарып качан тунам. Турмуш жолдо баратам камчыланып, Туш тарапка чачылдым жартыланып. Караңгылык каптоодо эмнегедир, Бара жаткан түз...

0

Адабий сынак 50 Ыр

50 Мекеним Кооздугуң көз талдырган өзгөчө, Кашка сууң,мөлтүр аккан булагың. Куштар болом алыстасам көргөнгө, Качан келсем дайым жылуу кучагың. Бийигиңден сугум артат көркүңө, Бактым толуп куштарланып турамын. Баары түгөл токой-чер төрүңдө, Бугу,марал,илбирс,аюу,уларың. Тамшандырган көргөн...

0

Адабий сынак 49 Аңгеме

49 Түн Түн... Асманда жымыңдаган жылдыздар. Айыл ичи тынч. Арсылдап үргөн иттердин гана үнү угулат. Бир ит үрсө экинчиси да кошулат. Ошентип отуруп көптөн кийин алардын да үнү басаңдагансыйт. Жай мезгили болгондуктан шамал же...

0

Адабий сынак 48 Ыр

48 ТУҢГУЮККА КАПТАЛЫП Ак баракты ачтым бүгүн жашоомо, Баш ийбестен, баш- аламан жашоого. Жаап коюп өткөн мезгил барагын, Ишеничим арттым, артка кайтпоого. Канча күнүм азаптарды көргөнүн, Унутайын, аны кайра көрбөйүн. Жашын төккөн кара булут...

0

Адабий сынак 47 Ыр

47 Канча кызды сүйөм дедим түбөлүк Каным кызуу, мүнөзүм курч куракта, Канча кызды сүйөм дедим түбөлүк. Кырктан ашып, кайрат качкан убакта, Билгеним бул – түбөлүктүн түбү өлүк. Ләззәт кууган кызыл жалын жаш чагым, Аккан...

0

Адабий сынак 46 Ыр

46 БИЙИКТИК Узакка сапар... өмүрдүн бир көктөмү, Тоо этеги...түптүз жолдор тып токтоду. Жалгыз аяк чыйыр жолдор чартактап, Бийиктикке чыкчу жолду коштоду... Карыянын жүзүндөгү бырыштардай, Кайда алпарат чиеленген чыйырлар? Тайгалансаң оңбостурсуң, көрпендем Балким чекең томуяр,...

0

Адабий сынак 45 Аңгеме

45 Ээн көчө Жымжырттык дегениң көп эле учурда жакшы нерседен кабар бербөөчүдөй. Тескерисинче, ээси жок ээн калган үйдөй же капалуу адамдар чогулган жердегидей суз сезилип адамзатынын көңүлүнө сыя бербеген бир табигый кырдаал. Көрсө бул...