Улуу устат кыргыз эл мугалими И.Б.Бекбоевге 85жыл

bekboev

Кыргыз билим берүү академиясында кыргыздын белгилүү педагогика илимдеринин доктору, профессор, УИАнын корреспондент мүчөсү, Кыргыз билим берүү академиясынын академиги, КРнын Эл мугалими, Москвадагы Эл аралык педагогикалык-социалдык илимдер академиясынын анык мүчөсү Исак Бекбоевдин 2015-жылдын 8-октябрында 85 жылдыгына арналган илимий конференция өтүлгөнү турат. Юбилейлик мааракеге карата төмөндөгүдөй агайдын  өмүр жолу, педагогикалык очеркктери, илимий-методикалык макалалары баяндалган жаңы 2 томдук китептер басылып чыкты.

Китепте педагогика илимдеринин доктору, профессор, УИАнын корреспондент мүчөсү, Кыргыз билим берүү академиясынын академиги, КРнын Эл мугалими, Москвадагы Эл аралык педагогикалык-социалдык илимдер академиясынын анык мүчөсү Исак Бекбоевдин педагогикалык ишмердүүлүгү жана чыгармачыл өмүр жолу, ал туурасындагы илимпоз-педагогдордун баалуу пикирлери, педагогикалык портреттер жана очерктер топтолду.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *