Архив по дням: 16 февраля, 2015

0

Боромбай Меӊмурат уулунун доорун калыс иликтөө зарылдыгы

Кыска маалымат. Боромбай Меӊмурат уулу (эски адабиятта – Бекмурат уулу) – (Болжол менен 1789-1858-жж.) — XIX кылымда Ысык-Көл, Каркыра жана Текес өрөөндөрүн жердеген бугу уруусунун белек уругунун манабы. Боромбай 1843-ж. Жууку суусунун боюндагы Кызыл-Үӊкүр...

0

Токтобек Үсөнов. «Түн»

(аңгеме) - Келчи жаным, - жигит бүшүркөй кайрылды. - Жөнчү! – кыз ары карап жаткан калыбында унчукту. Жигит эмне кылаар айласы калбагандай саамга үнсүз отуруп калды да: - Ушинте бересиңби эми? Кечирим сурадым го?......

0

Толкун Ади уулу. «Модель»

(аңгеме) Жалгыз керебет коюлган жалгыз ооздуу тар бөлмөнүн ичинде, жаш сүрөтчү жылаңач кыздын сүрөтүн жан- ынтасы менен берилип сызып жатты. Куштун боосундай болгон көкүрөк таңгычы менен, көмүскө жерин көрсөтпөй жашырып туруучу эндейи эки ээли...

0

Медетбек Сейталиев

Медетбек Сейталиев Талас районунун Үч-Эмчек кыштагында 1935-жылы туулган. 1957-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, республикалык «Кыргызстан пионери» гезитинде жана «Жаш Ленинчи» журналында бир топ жылдары иштеген. М.Сейталиевдин алгачкы ырлары мектепте окуп жүргөндө эле...