Архив по дням: 4 февраля, 2015

0

Эрнис Турсуновдун эскерүүлөрүнөн

Залкар талант Алыкул Осмонов жөнүндө... Мен Алыкул Осмоновду №5 мектепте окуп жүргөнүмдө көрүп калдым. Ал кезде мен 16-17 жаш курагында болчумун. Башында дайыма кара кепка болоор эле. Бутунда кончтуу кара кайыш ботинка. Кара мех...

1

Мажүрүм тал эмне үчүн башын жерге ийип калган?

(уламыш) Илгери-илгери мажүрүм тал дарак эмес адам болгон экен. Болгондо да келбеттүү, акылдуу кыз болуптур. Күндөрдүн биринде дал ошол кыз жашаган айылга кайдан-жайдан келгени белгисиз душмандар каптап келиптир. Келгендер элди чаап, байлыктарды талап, адамдарды...

0

Кыргыздын түштүк аймагынан чыккан кыраан – Кубат бий

Кубалап ишти көп кылган Кучак жайып эл жыйган Манас болгон кыргызда Жомокто калып баяны Жоголуп кетти далайы, – деп “Негиз” китебинде жазылгандай, көпчүлүк учурда баатырларыбыздын жасаган эрдиктери жомокко айланып, эл оозунда айтылып калса, кээ...

0

Балдар акын-жазуучуларынын чыгармаларында педагогикалык идеялар тууралуу китеп жарык көрдү

ЖОЖдордун педагогикалык факультеттеринин окутуучулары жана студенттери үчүн С.К.Рысбаев, К.Миңбаеванын «Кыргыз балдар акын-жазуучуларынын чыгармаларында педагогикалык идеялар» аттуу жаңы кошумча окуу куралы жарык көрдү. Окуу куралында улуттук балдар адабиятыбыздын бир катар өкүлдөрү Тоголок Молдо, К.Тыныстанов, А.Осмонов,...

0

Булбул

(жомок) Байыркы заманда бир чал булбул экөө дос болуптур. Чал мергенчи да комузчу да экен. Ал ар күнү мылтыгын ийнине асып алып, токойдон кийик атып келип оокатын өткөрөт. Токойдо сайраган түрдүү канаттуу куштардын үнүн...

Sulayman Rysbaev 0

Сулайман Рысбаев. «Периштенин кайтып келиши»

(аңгеме) Жайдын ысык аптаптуу күндөрү өтүп бараткан. Адыл топ балдар менен жол чаңытып ойноп жүргөн күндөрдүн бири эле. Ошондон башка иши жок, ойнобо деген киши жок сыяктуу. Алыстан колуна кызыл папке кармаган бир «эжеке»...

0

Гүлсана Сарногоева: «Кыялым – кайрадан тарых музейинде иштөө…»

Көчмөндүк кыргыздын канында бар. Ушул азыркы цивилизация доорунда да ошол кан-жанга тынчтык бербей туйлаткан бабалар чакырыгы ойноп кетип, Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстарга кетип, жашап, иштеп жүргөн замандаштарыбыздын бири, кыргыз Эл акыны, көйкашка талант Байдылда...