Архив по дням: 26 ноября, 2014

0

Токтосун Самудинов (Т.Мидинов)

Токтосун Самудинов Сокулук районунун Сокулук кыштагында 1941-жылы 5-сентябрда 1941-жылы 5-сентябрда туулган. 1963-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн бүтүрүп, журналисттик кесипке ээ болот. Н.Г.Чернышевский атындагы Республикалык китепкананын басма бөлүмүндө редактор, Кыргыз телестудиясында редактор, «Ленинчил жаш»...

1

Жел жетпеген Жеңижок

Канаттуу ырлары, терең ойлуу алымсабактары, «Манас» баштаган дастандарды табына чыгара айткан жомокчулугу, мукамдуу обондору менен кыргыз-казакка аттын кашкасындай таанылган актаңдай акындын бири, пири Жеңижок Көкө уулу болгон. Алп акындын чыгармачылыгы Кеңеш доорунда бааланбай, басылып...

0

Сезит... жөнүндө сөз

Кыргыз тилинде көптөгөн курандылар (сөз жасоочу мүчөлөр) бар экени белгилүү : чы (уйчу, саанчы, төлгөчү...), -ан (кыраан, чыгаан, жылаан...), -ым ( сезим, түзүм, билим...) ж.б.у.с Ал эми кыргыз тилине тектеш алтай жана шор тилдеринде...

0

Жан дүйнөнү байыткан “Камбаркан”

Т.Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдындагы Ч.Исабаев атындагы “Камбаркан” этнографиялык-фольклордук ансамблинин түзүлгөнүнөн бери 27 жылга аяк басты. Бул убакыт аралыгында элдик музыка менен фольклор жанрын даңазалап, кыргыз маданиятына бараандуу салым гана кошпостон, кыргыз элинин фольклорун,...

0

Кыргыз биримдиги үчүн кызмат кылган

Шабдан баатырдын Кыргызстандын түштүгүндөгү падыша бийлиги менен ортомчулук аракеттери. (Уландысы. Башталышы бул жерде.) Андан ары Г.Штакельберг, “Туткунга алынган 15ке жакын адамдарды, аттары менен Кайка айылынын жанынан Шабдандын катуу (по настоятельной просьбе) өтүнүчү боюнча бошотуп...

1

Алыкул акын-жазуучуларды кызыл камчыга алганда

Кыргыз элинин Ала-Тоодо ат ойнотуп өткөргөн турмушунун азаттык үчүн күрөшүү, эркиндикке умтулуу көрөңгөсүндө сөз касиетин баалоо, айткан убадасына туруу өңдүү рух уюткулары бардыгын баамдаган алгачкы агартуучу Ишеналы Арабаев аксакал туңгуч гезитти бекеринен “Эркин Тоо”...