Архив по дням: 30 октября, 2014

0

Нуркамал Жетикашкаеванын акындык изденүүлөрү

Бул макалада кыргыздын алгачкы карлыгач акын кызы Нуркамал Жетикашкаеванын жалпы чыгармачылыгына саресеп салынып, акындын лирикаларындагы өз дооруна ылайык орун алып калган тематикалык изденүүлөргө басым жасалат. Кыргыз турмушунда аялдын ыр жазып башташы кыргыз жазма адабияты...

“Берен” кыргыз сөзү эмеспи? 0

“Берен” кыргыз сөзү эмеспи?

Академик К.К.Юдахиндин сөздүгү мезгилинде СССРде гана эмес бүткүл дүйнөдө белгилүү болуп, кийинки чыккан башка түрк тилдеринин орусча сөздүктөрүн түзүүдө негиз, уңгу катары пайдаланылган фундаменталдуу ири эмгек. Албетте, мындай зор мааниге ээ болбосо ал 1967-жылы...

Ырым-жырымдар 0

Ырым-жырымдар

Босогого турба. Саламдашпай сөз баштаба. Жолго же тебелендиге кир суу төкпө. Колуңду тамчыга жууба. Агын сууну чачпа. Суу көтөргөн чаканы аттаба. Жуугандан кийин колуңду силкпе. Темирге, тузга, сууга заара кылба. Арыктагы сууга түкүрбө. Жаман...

0

Ырлар

Роберт Рождественский МОИ ГОДА - МОЁ БОГАТСТВО Карылыктан чочубаймын жөнү жок, Ак басса да чачтарымдын бардыгын. Өткөн жылдар – өмүрүмө жүк болбойт, Өткөн жылдар – өчпөс менин байлыгым. Бүтүрсөм деп көп иштерди мен нечен,...

0

Олжобай Шакир. «Чыйп-чыйп» жөжөлөрүм

(аңгеме) (КР эл артисти Түгөлбай Казаковго арнайм) Кантип байыса болот дейсиңби?... Жөжө багат белең? Анда ук мени... Баштан өттү да, эй. Жөжө чоңойтуп көрдүң беле? А мен чоңойтуп көрдүм. Ырчы болом дечү элем, аңгыча...

Коркок баатыр 0

Коркок баатыр

(жомок) Илгери Сокбай деген жигит үйдөн чыкпай, атасынын тилин укпай, даяр оокатты ичип жата берет. Эгер эшикке чыкса, желп эткен жел, кылт эткен куурай, чыңылдаган чымындын баарынан коркот. Анын коркоктугун шылдың кылып, эл аны...