Архив по дням: 3 октября, 2014

0

Жашоо сабактары

«Бакдѳѳлѳт» коомунун «Жашоо сабактарынан» Жашоонун кубатын алган адам – бактылуу Жашоонун сабагын алган адам – акылдуу Жашоонун белгисин билген адам – олуя. Жашоонун негизин кармаган адам – барктуу Жашоонун азабын тарткан адам – муңдуу...

0

Кыргыздын чен бирдиктери

Башка эл катары эле кыргыз элинин дагы нечен кылымдан бери колдонулуп келген чен бирдиктери болгон. Тилекке каршы, Кеңеш ѳкмѳтү бийликке келгенде элибиздин башка маданий байлыктары менен кошо эле чен бирдиктери да ѳзгѳрүүгѳ дуушар болуп,...

0

Басмачылар кантип пайда болгон же “Сунулган баш...”

Суурулган кылыч баяны. Абдыкерим МУРАТОВ менен маек. - Абдыкерим агай, азыр көп эле адабий китептер чыгууда. Бирок алар окулуп жатабы? - Илгери союзда жазуучулар жазып, алардын жазганын өкмөт китеп кылып таратып, окурмандар арзан баага...

Таштанбек Чакиев 0

Таштанбек Чакиев

Таштанбек Чакиев жана анын чыгармачылыгы тууралуу Бишкекте акын жана котормочу Таштанбек Чакиевдин “Өзөн жээгиндеги үй” аттуу котормолордон турган поэтикалык жыйнагы жарык көрдү Таштан Чакиев, акын, жазуучу котормочу: «Чыгармачылык бокстай, машыкпасаң ногдаунга кетесиң»   Ырлар...

Жетим бала 0

Жетим бала

(жомок) Илгери-илгери бир жетим бала болгон экен. Ал бала бир байдын колунда коюн багып, эптеп күнүмдүк оокатын өткөрүп жүрөт. Бир күнү бала байдын малын түшкө жайып коюп, өзү уктап калса, малын жортуп жүргөн ууру...

Аркак 0

Аркак

«Эришке жараша аркагы» (Макал) Бул өрмөк согууда эриштин (эркеги үстүңкү жиптери) менен ургаачысынын (астыңкы жиптери) ортосунда каршы- терши жүрө турган жоон шоона. Аркак эриштен тез өтүп турушу үчүн ал, адатта, сүйрүлөнө түрүлөт. Өрмөктүн «адыргы»...