Архив по дням: 2 октября, 2014

0

Кыргызстанда мобилдик түзүмдөр үчүн «Көчмөндөрдүн алгебрасы» аталышындагы оюн иштелип чыкты

Мобилдик түзүмдөр үчүн Кыргызстанда “Көчмөндөрдүн алгебрасы” (“Алгебра кочевников”) аталышындагы оюн иштелип чыкты. Бул оюн тогуз коргоолдун өзү. Аны “Салт” чыгармачыл бирикмеси иштеп чыккан. Аталган бирикме жаңы технологияларды колдонуу аркылуу кыргыз элинин маданиятын жайылтууну максат...

0

Жумабек Медералиев: Бизде мыйзамды кыргызча жазган адистер жок экен

Учурда жазылып аткан мыйзамдардын дээрлик бардыгы расмий тилде жазылат. Аны жазгандар да орус тилин алып жүрүүчүлөр эмес, биздин эле туугандарыбыз - орусча билген кыргыздар. Андыктан көп учурларда мыйзамдын түп нускасында түшүнбөгөн жагдайлар болот. Мындай...

0

Кыргыз тагдыры. Ѳмүр. Ѳлүм. Кайып илими

Кыргыз философия илиминин, аюрвед илиминин доктору, шаман жана дарыгер Жолдошбек СУЛТАНОВ менен маек 1993-жылдан 97-жылга чейин Швецияда Веда илимдерин окуткан Эл аралык университетинде окуп, санскрит тилин үйрѳнүп тѳрт жыл жашагандан кийин, Индиядан Аюрвед институтун...

0

“Калкыма түшкөн түйшүктү кайрат менен тартайын”. Курманжан датка баяны

Саадат Муратова кесиби боюнча журналист. Ж.Баласагын атындагы КМУнун алдындагы Конфуций институтунда сабак берет. Кыргыздын тарыхын, элдик оозеки чыгармаларын өз алдынча изилдеп, жакын арада Курманжан датка жөнүндөгү китеби жарыкка чыкканы турат. Биз аны менен дал...

Байдын эрке баласы 0

Байдын эрке баласы

(жомок) Илгери, илгери бир байдын жалгыз эрке баласы болгон экен. Ал бала: “О атамдын ушунча малы, дүнүйө-мүлкү, өзүмдүн сулуу аялым бар. Атам өлсө да мен эчтемеден кор болбойм”, деп ойлочу экен. Баланын колуктусу акылдуу...

Аргамжы 0

Аргамжы

Эшме өнөрү аркылуу бүткөн буюм. Аркандын кыскараагы. Бир нерсени байлоо, таңуу үчүн пайдаланылат. Ал да аркан сыяктуу кылдап, топоздун, эчкинин кылтагынан кыл аралаштырыла эшилип жасалат. Элде «атты, уйду аргамжыла», «атты, уйду, малды арканда» деген...