Архив по дням: 10 сентября, 2014

0

Барчынбек Бугубаев

Барчынбек Бугубаев жана анын чыгармачылыгы тууралуу 1963-жылы 15-майда Кочкор районундагы Көк-Жар айылында туулган. 1981–1988-жж. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде окуган. Эмгек жолун университетти бүткөндөн кийин лингвистика кафедрасында иштөөдөн баштаган. 1990-жылдан «Путь к знаниям» («Билимге...

0

Манас жана Моисей: тарых табышмактары

Улуу сынчы Виссарион Белинский орус адабиятынын эң эле орошон таланты жана бүтүн Орусиянын опол тоодой алпы деп саналган А.С. Пушкиндин генийине ар дайым тан берип, бирок аны ар бир доордо улам жаңы кыры менен...

0

Енисей жазма эстеликтериндеги мамлекеттүүлүк идеясы

Биз, кыргыз эли, Азия чөлкөмүн мекендеген эңбайыркы түптүү элдердин урпагыбыз, түрк маданиятынын түптөлүшүнүн башатында турганбыз жана тарыхта өз улуттук тамгасын жараткан алгачкы элдердин бирибиз, дүйнө маданиятынын асыл кенчи болгон теңдешсиз улуу «Манас» дастанын жаратканбыз,...