Кыргыздын тыюу ырымдары

***
Ата-энеңдин астын бөгөп, жолун тоспо.

***
Адамды колуң менен санаба.

***
Аксакалдын жолунан кыя кесип өтпө.

***
Адамды айланып жүгүрбө.

***
Ата-энеңдин төшөгүн тебелебе.

***
Балтаны баскан жолго таштаба.

***
Балдарың жаткан бешикти башкага сатпа.

***
Баш кийимди босогого илбе.

***
Баш кийимди оюнчук кылба.

***
Жакшынын жашын сураба.

***
Жаңы байыгандан карыз сураба.

***
Жаш келин күйөөсүнөн мурун төшөккө жатууга болбойт.

***
Жаш жубайлардын төшөгүнө жатпа.

***
Жортуулдан кайткан күнү аялыңа жолобо.

***
Жылаңач денеңди жылдызга көрсөтпө.

***
Жугундуну аккан сууга төкпө.

***
Иттин үнү угулган жерде үйүңө жетпей жатып калба.

***
Кыз кишинин төшөгүн бутуң менен баспа.

***
Таяк таянба, атаңдан ажырайсың.

***
Төрөлө элек балага ат койбо.

“Жаңы Агым” (“Кыргыз гезиттер айылы”), 05.10.2012-ж.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *