Архив по дням: 3 октября, 2012

Салижан Жигитовдун сабактары 0

Салижан Жигитовдун сабактары

(Башталышы өткөн санда) -Экономисттер деле бир жагынан караганда биздин акындарга, илгерки эшик ырчыларына окшоп кетет экен. Мисал үчүн алар совет доорунда советтик экономиканын, улут маселеси жандана баштаганда улуттук экономиканын мартабасын “магдырата” эсептеп берди беле,...

Алтын мөөрлүү Тарбагатай кыргыздары 0

Алтын мөөрлүү Тарбагатай кыргыздары

(Уландысы. Башы) ининдеги бөлүнүш. 1958-жылдагы оркочорлук кыргыздардын коомдук тарыхын текшерүүдө, ал Кыргыздар Ала-тоодон ооп келген XVIII кылымдын башында ислам  дининде болгон экен. Ал ошол текшерген жылы Оркочордогу кыргыздардын (өз кезинде, 5-райондун 7-айылындагы кыргыздарды текшерген)...

Эр сайыш 0

Эр сайыш

Эки даңктуу урууга сайыш берилет. Эки уруу дярдап келген эки баатырын ат, кийимдерин, соот, чопкуттарын шайдоот кылышат. Катырып даяр кылган жыгач найзалар да даяр болунат. Баатырларга бетке, моюнга сайышууга уруксат кылынбайт. Чоң баатырларга, такоол,...