Архив по дням: 18 мая, 2012

Салижан Жигитовдун азилдери 0

Салижан Жигитовдун азилдери

Калпактын алдындагы допу Кубанычбек Маликов бир күнү Жигитовго айтат дейт: – Салижан, сен абыдан кыйын жигитсиң. Өзүң акынсың, билимдүүсүң. Анан ботом, алдагы кепкадан көрө кыргыздын жакшынакай калпагын кийип жүрбөйсүңбү. Кепка сага жарашпайт экен, –...

Азыркынын агартуучусу 1

Азыркынын агартуучусу

Адатта коомчулукту белгилүү адамдардын гана жашоосу кызыктырат. А катардагы кулпенделердин жашоосуна кызыгуу анчейин боло бербейт. Чынында арабызда кызыктуу адамдар көп. Биз аларга кезикпейбиз же кезиксек да калаты-кызыкты байкабайбыз. Андайлар менен мампайлашып сүйлөшө келгенде гана...

Кыргыз курамындагы орустар менен сибирчилер 0

Кыргыз курамындагы орустар менен сибирчилер

Кыргыз кырк уруудан куралат деп жүрөбүз. Азыркы билермандардан аларды атап берчи десең, ар кими ар башкача санап берет. Көбүнчө кыркты толук атай алышпайт. Булар «таза» кыргыз, тигилер кыргызыраак уруулар, үчүнчүлөр кыргыздашып калган башка калк...