Архив по дням: 16 марта, 2012

"Билим берүү министрлиги Манас таануу окуусуна 72 саат бөлдү" 0

"Билим берүү министрлиги Манас таануу окуусуна 72 саат бөлдү"

- Советбек агай, учурда окумуштуулар "Манас" эпосу тууралуу эмне иштерди жасап атат? - Бүгүн Манасты бала-бакчаларда, мектептерде, ЖОЖдордо окутуу маселеси курч коюлуп жатат. Ушундай шартта биз кайсы вариантка негизделип жаш муундарга тарбия беришибиз керек...

Байыркы баалуулуктарды камтыган бал китеп 0

Байыркы баалуулуктарды камтыган бал китеп

Жакында Борбордук Азия Университети Кубат Табалдыевдин 20 жылдык изилдөөсүнө негизделген Тянь-Шань тууралуу китебин жарыкка чыгарды. 2012-жылдын 5-мартында Борбордук Азия Университетинде (БАУ) Кыргызстандын археологиялык тарыхына зор салым кошкон "Тянь-Шандын байыркы эстеликтери" аттуу китептин бет ачар...

Байчечекей 0

Байчечекей

(уламыш) Илгери өткөн заманда короо-короо малы, өрүш бербеген жылкысы, сандыгына батпаган алтын-зери бар бир бай болуптур. Бай сексенге таяп калса да бала көрбөй, «баланын ыңаалаган үнүн укпай, бул жашоодон куу баш өтөмбү» – деп...

Бопонун жомок аралчасы 0

Бопонун жомок аралчасы

(аңгеме) Мектептен тарап келатып, курсагы ачкан Бопо чемичкеге кайрылды. Шыпылдаган аял көлөмдүү көрсөтүү үчүн көз жазгырып, түбүнө пластилин, кардон кагаз коюп, зеленталап оролгон стакандан наристенин алака-нына чемичкени сала койду. Баланын быйтыйган уучунан ошол да...