Жаңы сайт

Бүгүн Интернеттен кыргыз тилдүү жаңы сайт менен тааныштым. Манаска, Манас айтуучулукка кызыккандар үчүн бул сайт кызыктуу болот деген ойдомун. Сайттын аты "Манас Айтуу Касиети", ал бул жерде жайгашкан.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *