Архив по дням: 6 октября, 2011

"2016-жылга чейин кыргыз үчүн кыйын мезгил болот" 0

"2016-жылга чейин кыргыз үчүн кыйын мезгил болот"

Кыргыздар таланттарга бай элбиз. Байыртадан нечендеген баатыр, инсандар чыккан жерибизден. Алардын бири Байзак баатыр болгон. Тарыхта ал жөнүндө көптөгөн маалыматтар бар, а бирок Байзактын алдын ала айтуучу олуялык касиети бар экенин көбү билбесе керек....

Каз өрдөк 0

Каз өрдөк

Оюнчулардын саны 15—20 киши. Оюн аянтчада, спорттук бөлмөдө өткөрүлөт. Оюнга даярдануу. Тегерек сызык сызылат, оюнчулар эки тарапка бөлүнүп, оюндун шарты жана кезеги акөнүндө сүйлөшүп алышат. Оюндун кезеги боюнча .бир тараптын оюнчулары тегеректин ортосуна отурушуп,...

Казык жыкмай 0

Казык жыкмай

Оюнчулардын саны 2—5 киши., Оюн кумдуу келген көлдүн жээгинде өткөрүлөт. Оюнда колдонуучу аспаптар. Казыктар, чакаң .таштар.