Архив по дням: 29 июня, 2011

“Чыңгыз бала кезинен ойчул болчу” 0

“Чыңгыз бала кезинен ойчул болчу”

Акыйкатта, Сөз баккан кыргыз гана мына ушинтип айтат. Түпкү маанисин сүрүштүрө келсеңиз, адамзаттын өмүрү канчалык кыска да, бир гана Сөз, эс-тутум түбөлүктүү дегенди туюнтат. Ак сөз. Чыңгыз Айтматов ошондой Сөз баккан Аалам алптарынын бири...

Көз ачып, көкүрөк ойготкон акын 0

Көз ачып, көкүрөк ойготкон акын

Биздин  жогорку класстарда окуган  мезгилибиз аңтар-теңтер заманга туш келди. Окуучулар эмне окуп, эмне жазарыбызды, мугалимдерибиз эми сабакты кандай өңүттө улантарын билбей бир саамга делдирей түшкөн мезгил болчу. Эки-үч барактан жазып айрып ыргытып, сындырып, оңду-солду ...

Чүкө чертмей 0

Чүкө чертмей

Оюнчулардын саны 2—5 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча. Оюнда чүкөлөр колдонулат. Оюнга даярдануу. Катышуучулардын бирөөсү калгандарынан бирден чүкөлөрдү алып, колдоруна чогултуп, аларды бир канча жолу өйдө-ылдый кыймылдарды жасагандан кийин, жерге жайылтып таштайт. Андан кийин...

Баш кийимди уруп түшүрмөй 0

Баш кийимди уруп түшүрмөй

Оюнчулардын саны 4—10 киши. Оюн аянтчада өткөрүлөт. Оюнда калпак, тебетей, топулар колдонулат. Оюнга даярдануу. Оюнчулар эшек жыгачтын жанында турушуп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Жорго салыш 0

Жорго салыш

Мелдешке жорго салдыруунун ыгын жакшы билген чоң кишилер катыша алышат. Жашы 3 жаштан жогору бардык тукумдагы жорголор коё берилет. Оюн өткөрүлүүчү аралык 2000 метрден 10000 метрге чейин болушу мүмкүн. Оюн өткөрүлүүчү жер Оюн түз...