Архив по дням: 2 марта, 2011

«Көктөм» сынагы: Акбар Кубанычбеков 0

«Көктөм» сынагы: Акбар Кубанычбеков

Сагынган көктөм Кайда кетти бала кыял күндөрүм, Сагынамын балалыктын үндөрүн. Он сегизге жаңы толуп турганда, "Сен чоңойдуң, токтолгун" - деп үндөдү. Түш сымалдай он сегиз жыл өткөнү, Кайра келсе, балалыктын көктөмү. Эркелетип, күндө бир...