Жумадин Кадыров

Ырлар

Утурумдук коштошуу (ырлар жыйнагы)

 

ӨКҮТ ЫРЫ

Сүйөм сени, сүйөм Күндөй көктөгү,
Сен күткөндөй сүйүүм жалп деп өчпөдү.
Өөрчүп-өөрчүп улуу өрткө айланып,
Өмүрүмдүн гүлгүн кезин өрттөдү.

Ак сүйүүнүн шек келтирбей салтына,
Ардактасак жетээр болсок баркына.
Экөөбүздү сезмек эмес тозоктой,
Экөөбүздөн качмак эмес бакты да.

Эми билдим сүйүүлөрдү таптаза,
Эзелтеден кайгы-капа баспаса,
Азыркыдан адамдар да бактылуу –
Азыркыдан дүйнө болмок башкача.

...Өкүт ыры чын сырымдай сезилсе,
Эт жүрөгүң эңшерилип эзилсе,
Өтүнөрүм: абалымды түшүнүп,
Кайрыла көр, мен тирүүмдө кечикпе...

 

* * *

Эсиме эпкин тийгендей жүрөм эндиреп,
Элесин анын эсиме сактап, энчилеп...
Эч качан мындай тагдырга жетмек эмесмин,
Эштпей койсом бир ооз бул кепти келжирек:

“Жүрөгүң тандап, жалынып, арбап сүйгөнгө,
Акылың болсо атайы эле үйлөнбө.
Сүйүүңдүн баркын сактайсың – ошол зор бакыт
Билесиң аны күйүткө жаның күйгөндө”.

...Күнү да түнү көз жашым көлдөп акты го,
Күйүтүм көктү көшөгө болуп жапты го.
Сүйгөнгө жетпей сүйүүңдү сактап калганча,
Сүйгөнгө жетип, сүйүүңдү булгоо – бакты го...

...Эшитпей калсам бир ооз бир кепти келжирек,
Жар кылып аны жашабайт белем элжиреп...

 

* * *

Бир келет өмүр... Бактымды таппай күйөмбү?
Башканы дагы сенчелик арзып сүйөмбү?
Курулуп калган тагдырың менен ишим жок,
Качырып сени, кул кылгым келет күйөөңдү.

Тийбесин үчүн а бирок сага залалым,
Тынчтыгы үчүн тынчтыкка жетпес санаамдын.
Күйөөңдү жибер, өлтүрүп мени кеткенге,
Ачыгы: сенсиз жашоодон такыр тажадым.

Кара сөз

Бүбү Мариям (баян)

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *