Толубай сынчы

(XIV-кылым)

Журт – мазар,
Журттан чыккан азар.
Чаң созулат тамандан,
Жакшылык келбейт жамандан.
Кактабагын жетимди,
Какпа, сокпо жесирди.
Жакшы болчу жигиттер
Алсыздарды жакташат.
Жаман болчу жигиттер
Жакыны менен касташат.
Өткөн өмүр – аккан суу,
Калган көңүл – чыккан жан.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *