Архив по дням: 5 января, 2011

Кыялбек Урманбетов 0

Кыялбек Урманбетов

Кыялбек Урманбетов жана анын чыгармачылыгы тууралуу Мен жакшы көргөн инсан Урманбетов жашоону уруп ойнобойт Акын Кыялбек УРМАНБЕТОВ: «Ырларыңдан «ата» деген үн чыкпайт да…» Акын Кыялбек Урманбетовдун обондуу ырлар жыйнагы чыкты Кыялбек УРМАНБЕТОВ, акын: «Мени «стоматолог»,...

Нурмолдо 0

Нурмолдо

(XIX-кылым) Колго калем алып бул макаланы жазышыбызга улуу акын Нурмолдонун адабий мурастары (Нурмолдо. Кыргыз медресесиндеги ырлар. Алабука, 1997-жыл; Чыгармалардын 1 томдугу. Бишкек, 2003-жыл) жана андагы айрым мисалдар менен соӊку маалыматтардын ортосундагы зарыл тактоону талап...

Айтыке 0

Айтыке

(XIX-кылым) О, Теңир-ай, Теңир-ай, Атасынан бабасы, Жалаң ган төрдө өскөн, Жыйган чөптөн бөодө өскөн, Кыйган чөптөн өөдө өскөн, Залим өскөн кемик, - ай, О, Теңир-ай, Теңир-ай. Ушуларды неге албайт, ушуларга не барбай? Дагы-дагы мындай...
Жөжө 0

Жөжө

(XIX-кылым) Айтышта дайым чыккан мен бир буудан, Дегдеңдеп чыгып келем калың чуудан. Жамандык-жакшылыкты тең бөлүшөр Жанымда жок го менде ага-тууган. Жаштыгым азап менен өтүп жатыр, Муң-кайгы өз башыма жетип жатыр. Ач калып, кыштын түнү...
Балыкооз 1

Балыкооз

(XVIII-кылым) О, Теңири! Теңири! Асманды жасап көк кылган, Ар түрдүү жанды көп кылган. Устуну жок көк кылган, Урулуу жанды көп кылган. Жети кабат чер кылган, Жер үстүнө эл кылган. Элге пайда болсун деп, Булут,...
Санчы сынчы 0

Санчы сынчы

(XVI-кылым) Кой-кой десем болбойсуң, Компоңдогон Кудаян, Кордугуңду койбойсуң. Көргөнүмдү айтамын, Акыры түбү оңбойсуң. Сен кара жолтой кандырсың, Кадемиң каткан жандырсың. Ушу сенин тушуңда, Журт бузулат ушунда. Калың кыргыз бузулат, Качып, бозуп кысылат. Калкка тиет...
Толубай сынчы 0

Толубай сынчы

(XIV-кылым) Журт – мазар, Журттан чыккан азар. Чаң созулат тамандан, Жакшылык келбейт жамандан. Кактабагын жетимди, Какпа, сокпо жесирди. Жакшы болчу жигиттер Алсыздарды жакташат. Жаман болчу жигиттер Жакыны менен касташат. Өткөн өмүр – аккан суу,...
Токтогул 0

Токтогул

(XIV-кылым) Амириң күчтүү болсо, Жанымды аларың бар. Бирок мен жалынбаймын, Тагдырга таарынбаймын. Өлтүрсөң өлөрүм бар, Өлбөчү өнөрүм бар. Астырсаң денем калар, Ырларым оттой жанаар.
Жайсаң 0

Жайсаң

(IX-кылым) Тентиген элди жыйнадың, Темирден найза ыргадың. Телбирген жетим-жесирди Тегизге бөлөп сыйладың. Теңирим Манас сени мен, Термелеп жүрүп ырдадым. Кул болгон элди жыйнадың, Куш канат найза ыргадың. Куураган жетим-жесирди, Кутуртуп далай сыйладың. Куну жок...