Расул Гамзатов

gamzatov

(08.09.1923 - 03.11.2003)

АР УБАКТА СҮЙҮҮГӨ ТААЗИМ ЭТИП...

Мактанбагын эч качан, жакшы нерсе
ат таканы ийилтсең алып жерден.
Жаратылыш букага күчтү берсе,
а адамга эрдикке сүйүү берген.

Таң заарынан кайрадан калем алып,
сени менен өткөрсөм жаштык түнүн.
Айтаарым бул: турсам мен оттой жанып,
доктурга эмес, сүйүүгө милдеттүүмүн.

Сүйүү - бул эки адамга эрмек эмес,
ал бизди алып учат бийиктикке.
Абийириңди алмашсаң дурус дебес,
Жеңил ойлоо жатпайт ал жигиттикке.

Кыйындыкка баары эле даяр дейби?
Ажал келсе алат да мага келген.
Арманым жок, ичип алып өлсөм мейли,
Сүйүү балын, жаркыным, өзүң берген.

Которгон Догдурбек Юсупов

 

ПОЭЗИЯ

Сенсиз дүйнө үңкүр болмок караңгы
Күндүн бетин бир да жолу көрбөгөн.
Же болбосо асман болмок жылдызсыз,
Сүйүү болмок эч ырахат бербеген.

Же бул дүйнө деңиз болмок өңү жок,
Күр-шар эткен толкуну жок, жели жок.
Же бак болмок булбулу жок, кушу жок,
Көркүн ачар гүлдөрү жок, чөбү жок.

А дарактар мейли кышпы, мейли жаз
Мейли күзбү, дайым турмак жылаңач.
Адам болмок бир жапайы макулук
Кунары жок дүйнө турмак болуп таш.

Которгон Аман Токтогулов

 

ЭНЕКЕМ АЛДЕЙЛЕЙ БИЛБЕСЕ

Эне тил мага кут даарыбай
Куру калып энчи ат өӊ-түстөн,
Баш-учу жок жолдо мал сымал
Космосто мен каӊгып жүрмөкмүн…
Мен билмек эмесмин сүйүүнүн
Дүрт жанып күйөөрүн жүрөктөн –
Деӊиздей бешигим термете
Энекем алдейлей билбесе.

Бул куштар көктөгү таӊшыган,
Сай-сайда – жамгырдын жазгы ыры,
Жуулган жаш жалбырак жыпары;
Дандырда кызарган ысык нан –
Бүт баарын жүрөккө сыйдыруу
Зор күчүн алмакмын мен кайдан -
Деӊиздей бешигим термете
Энекем алдейлей билбесе.

Бул дүйнө болмокпу эӊ кызык,
Жашоочу? Ыпысык кан-жандай.
Адам – эӊ сүйүктөө, табылгыс,
Жүрөккө бек кысып калгандай.
Көз ирмем, түбөлүк кошо агып,
Өмүрүм өтмөкпү шашкандай -
Деӊиздей бешигим термете
Энекем алдейлей билбесе.

Которгон Жолдош Турдубаев

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.