КР эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин “Эки дөөнүн күрөшү” аттуу китеби жарык көрдү

Китепте “Манас” эпосу боюнча жазылган жаңы вариантында Каркырада Көкөтөйдүн ашына хан Бакайдын кыргыздын арасынан балбан тандашы, алп Кошой менен калмактын балбаны Жолойдун күрөшү көркөм баяндалат.

“Эки дөөнүн күрөшү” китебинин алгачкы 1000 нускасы “Бийиктик” басмасынан басылып чыкты. Китепти чыгарууга “Манас ордо” тарыхый –этнографиялык маданий комплекси демөөрчүлүк кылды.

«Кабар» МА, 27.07.2010-ж.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *